TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä:

Fasetti Oy, Vanha Messiläntie 8, 15860 Hollola, info@fasetti.fi, p. 010-4231000

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa:

Rekisteriasioista vastaava, Fasetti Oy, Vanha Messiläntie 8, 15860 Hollola, info@fasetti.fi , p. 010-4231000

Rekisterin nimi: Fasetin asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin tietojen käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen, markkinointi- ja asiakaspalvelutarkoituksiin sekä tilausten toimittamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitoon, hallintaan ja kehittämiseen sekä mahdollisiin markkinointitoimenpiteisiin ja suoramarkkinointiin. Rekisteriin liitetään fyysisissä myymälöissä ja verkkokaupassa asioineet, henkilötietonsa luovuttaneet asiakkaat. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointitarkoituksissa.

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, markkinointiviestinnässä, liiketoiminnan suunnittelussa, tuotekehityksessä, uutiskirjeiden lähettämisessä ja tiedottamisessa, verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamisessa, palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun ja mainonnan kohdentamiseen sekä markkina- ja muiden tutkimusten ja analyysien tekemiseen.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostotapahtumat. tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, rekisteröidyn tiedustelut ja kommentit.

Teknisesti kerättyä tietoa verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite ja sijaintimaa tai -kaupunki, verkkopalvelujen käyttö ja ajankohta, käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta.

Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä.

Rekisteritietojen lähde

Rekisterin tiedot saadaan asiakkailta itseltään heidän antaessaan henkilötietonsa myymälässä, verkkokaupassa tai sähköisesti sekä päivittäessään omia tietojaan joko myymälässä, verkkosivuilla, sähköisesti tai asiakaspalvelun kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Fasetti Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja yrityksen ulkopuolisille kolmansille tahoille. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Fasetin asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisteristä vastaavalle henkilölle.

Muutokset sopimuksissa
Jos olemme sopineet, että voimme käyttää henkilötietojasi, kuten sähköpostiosoitettasi lähettääksemme sinulle uutiskirjeitä markkinointitarkoituksessa, voit perua tämän tilauksen koska tahansa. Jos haluat tehdä tällaisen muutoksen, napsauta uutiskirjeen “unsubscribe” –linkkiä.